Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Lipsku
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Lipsku Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Lipsku Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Lipsku
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Lipsku
Lipsko, ul. Mogiłek 2, 37-610 Narol
tel. 016 631 70 22
e-mail: kontakt@parafia-lipsko.com.pl

Informacje

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Lipsku
Lipsko, ul. Mogiłek 2, 37-610 Narol

tel. 016 631 70 22
e-mail: kontakt@parafia-lipsko.com.pl
Odpusty: 23 czerwca i 30 listpada
Numer konta parafii: 32 9103 0001 2001 0000 1746 0001
Bank Spółdzielczy w Narolu

Duszpasterze

Proboszcz: ks. Julian Leńczuk
tel. 016 631 70 22

Wikariusz: ks. Paweł Kruk
tel. +48 607 160 716

Statystyki

Online
2

Dzisiaj
159

Ten tydzień
1209

Ten miesiąc
2090

Ten rok
61644

Wszystkich
358506


Rekord:
920 (05.08.2016)

Msze święte

Msze Święte w niedzielę i święta:
W kościele parafialnym są odprawiane o godz. 8.00, 12.00, 16.00.
Na wyjazdach:
- Huta Złomy - godz. 9.30
- Dębiny - godz. 10.30

Mszę Święte w dni powszednie:
w okresie zimowym: o godz. 16.00
w okresie letnim: o godz. 18.00

Ostatnio dodane

Galeria

Bł. Bernardyna Jabłońska

Dnia: 11/11/14 06:51PM

ImageImageImage

Błogosławiona Siostra Bernardyna Jabłońska, wierna uczennica i naśladowczyni św. Brata Alberta, jest najpiękniejszym przykładem życia duchowością albertyńską oraz wierną kontynuatorką charyzmatu św. Brata Alberta. Przez 20 lat formowała się pod okiem Założyciela i najpełniej przejęła jego ducha.
Była osobowością nieprzeciętną. Św. Brat Albert już przy przyjęciu do Zgromadzenia postrzegał ją jako osobę, która ma rozum i serce.
Obdarowana przez Boga niezwykłymi przymiotami umysłu i serca, przez współpracę z łaską Bożą potrafiła w sobie pięknie zharmonizować dynamiczny temperament z wielką dobrocią i wrażliwością na drugiego człowieka. Ksiądz Czesław Lewandowski, osobisty świadek jej życia, tak charakteryzuje Siostrę Bernardynę:
Opromieniał ją złoty humor, a równocześnie biła od niej dziwna jakaś powaga i prawie majestat dziecka Bożego. Prostota dziecięca skojarzona z wielkością królewny, wielka inteligencja, jasność i bystrość umysłu i wrodzona roztropność obok niezwykłej dobroci serca tworzyły z Siostry Bernardyny potężną i niepospolitą osobowość i zarazem pełną jakiegoś wdzięku i nadprzyro-dzonego uroku, bo ją uświęcały szczególne łaski i dary Boże.
Od dzieciństwa była rozmiłowana w pięknie przyrody, w której odnajdywała ślady Boga. Oto jak się modliła: Każdym wschodem i zachodem słońca pragnęła wysławiać Boga-Stwórcę.
S. Bernardyna była duszą kontemplatywną. Nie tylko odkrywała Boga we wszechświecie, ale zagłębiała się w Jego doskonałościach i przymiotach. W swych notatkach pisze:
Pragnęła oddać się Bogu w klasztorze kontemplacyjnym, tymczasem Bóg zażądał od niej ofiary poświęcenia życia w służbie nędzarzy. Gdy początkowo przeżywała walki duchowe, a widok nędzarzy odrażał jej wrażliwą naturę i sama wahała się w powołaniu, czy jest na właściwej drodze, Brat Albert napisał jej heroiczny akt oddania się Bogu na wszystko, co na nią dopuści, a to z bezinteresownej miłości ku Niemu. Akt ten, który dobrowolnie podpisała, stał się zwrotnym punktem w jej życiu wewnętrznym.
Kształtowana na duchowości Brata Alberta rozmiłowała się w rozważaniu Męki Pańskiej, a w duchu wynagrodzenia Panu Jezusowi za dar odkupienia przyjmowała wszystkie cierpienia, jakie Bóg na nią dopuszczał. Włączając je w zbawcze cierpienia Chrystusa, ofiarowywała je za tych, którzy Go obrażają.
Siostra Bernardyna żywiła też wielką miłość do Pana Jezusa ukrytego w Eucharystii. Długie godziny, zwłaszcza nocą, spędzała przed tabernakulum, opuszczając kaplicę z żalem, że - jak mawiała - zostanie sam. W Eucharystii odkrywała tajemnicę wyniszczenia Chrystusa Więźnia Miłości, który dla nas stał się Chlebem, by karmić nas sobą i zamknął się w tabernakulum, by dniem i nocą przebywać z nami. Jezus ukryty w Hostii był dla Siostry Bernardyny wzorem cichości, pokory, oddania i bezgranicznej miłości.
Z duchem modlitwy sięgającej kontemplacji, łączyła się u Siostry Bernardyny niezwykła dobroć serca na wzór Bożego Serca, pełnego miłości i dobroci. W dobroci tej zdawała się być wiernym odbiciem Brata Alberta, o którym mówiono, że "był dobry jak chleb". Niemal wszystkie siostry, które znały Siostrę Bernardynę, w swoich wspomnieniach o niej podkreślają tę wielką dobroć, jaką darzyła wszystkich. Ona sama tak pisze: Tą dobrocią promieniowała na otoczenie i do niej zachęcała podległe jej kierownictwu siostry. Zasadą jej życia było: . Jedno z jej ostatnich poleceń brzmiało:
Siostra Bernardyna była spadkobierczynią i wierną kontynuatorką charyzmatu Brata Alberta. Dzięki specjalnej łasce Bożej odkrywała w najbardziej opuszczonych i wzgardzonych ludziach cierpiące Oblicze Pana Jezusa. Charyzmatem służby Chrystusowi w najuboższych żyła na co dzień, dając siostrom przykład takiej miłości, która potrafi służyć ubogim jak samemu Panu Jezusowi. Aby upodobnić się do biedaków, zachowywała skrajne ubóstwo. Miała szeroko otwarte serce i nigdy nikomu niczego nie odmówiła. Jej wrażliwe serce było szczególnie uczulone na ludzki głód. Znane było powiedzenie, że aby Siostrę Bernardynę "rozbroić", wystarczy jej powiedzieć, że się jest głodnym.
Pragnęła ludziom biednym i opuszczonym "zastąpić" Pana Jezusa Miłosiernego. Oto jak modliła się: Jezu, niech nie żyję dla siebie - rozlej mą duszę na wszystkie doliny nędzy ludzkiej. Napełnij ją swoją dobrocią i miłosierdziem i daj mi łaskę, abym Twą dobrocią i miłosierdziem zastąpiła Cię tu, na tej łez dolinie, czyniąc wszystkim dobrze.Informacje

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Lipsku
Lipsko, ul. Mogiłek 2, 37-610 Narol

tel. 016 631 70 22
e-mail: kontakt@parafia-lipsko.com.pl
Odpusty: 23 czerwca i 30 listpada
Numer konta parafii: 32 9103 0001 2001 0000 1746 0001
Bank Spółdzielczy w Narolu

Duszpasterze

Proboszcz: ks. Julian Leńczuk
tel. 016 631 70 22

Statystyki

Online
2

Dzisiaj
160

Ten tydzień
1210

Ten miesiąc
2091

Ten rok
61645

Wszystkich
358507


Rekord:
920 (05.08.2016)